Aracon About us image

O nama

Osnovana 2011. godine firma Aracon je specijalizovana za pravne usluge u domenu intelektualne svojine. Ove usluge se odnose na čitav opseg usluga u vezi žigova, dizajna, patenata, geografskih oznaka porekla, autorskih prava, internet domena; a naročito njihovu registraciju, održavanje, licenciranje, brobu protiv krivotvorenja i piraterije, sve vrste IP sporova i druge radnje pred nadležnim organima.

Sa svojim sedištem u Beogradu, Srbija kao i sa predstavnicima i saradnicima u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Aracon je u mogućnosti da efikasno pruža usluge u čitavom regionu.