Aracon News

Srbija

Uveden ćirilični domen - Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije (RNIDS) od 27.01.2012. godine počinje sa prioritetnom registracijom .срб domena za sve registrante .rs domena. Period prioritetne registracije .срб domena za korisnike .rs domena će trajati do 26.07.2012. godine, a nakon tog datuma registracija .срб domena će biti slobodna za sva zainteresovana lica.

U periodu prioritetne registracije registrantima .rs domena se nudi da za svaki svoj .rs domen registruju ćirilički domeni transliterovan na ćiriličko pismo.

 

Izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima - Najznačajnije izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima odnose se na norme koje regulišu ograničenja autorskog prava. U određenim situacijama društveni interesi nameću potrebu suspenzije monopola koji autori i nosioci srodnih prava uživaju u odnosu na svoja dela. To su, primera radi, interesi javne sigurnosti i pravosuđa, unapređenja školske nastave, javnog informisanja, podsticanja i širenja informatičke pismenosti, i tako dalje. Kada spomenuti interesi to nalažu, Zakon ograničava autorsko pravo tako što dozvoljava korišćenje tuđeg autorskog dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade.

Jedno od takvih ograničenja autorskog prava je i ono koje kaže da je dozvoljeno umnožavanje primeraka objavljenih dela, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, ako se to delo pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kojem se izveštava. Ovo ograničenje autorskog prava ustanovljeno je sa ciljem slobodnog i nesmetanog izveštavanje javnosti o tekućim događajima. Zakonom o izmenama i dopunama je posebno naglašeno da se ovo ograničenje autorskog prava ne odnosi samo na štampu, radio i televiziju, kao što je to do sada bio slučaj, već i na "druge medije", pre svega Internet, danas najvažniji interaktivni medij na svetu.

Postojećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima predviđeno je da se u svrhe nastave, ispita ili naučnog istraživanja, mogu koristiti kratki odlomci objavljenih dela. Izmenama Zakona ovo ograničenje je regulisano mnogo detaljnije. Sada je predviđeno da se u gore opisane svrhe mogu izvoditi ili predstavljati autorska dela u svom integralnom obliku, pod uslovom da su objavljena i da se to čini u nekomercijalne svrhe. Isto važi i za javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama, na primer, dramskih predstava ili koncerata. Uslov je samo da interpretatori ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Jedno od ograničenja autorskog prava predviđeno postojećim Zakonom je i ono koje kaže da je dozvoljeno fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe. Ovo ograničenje autorskog prava, u vreme kada je kopiranje autorskih dela lako, kvalitetno i relativno jeftino, ozbiljno narušava legitimne interese autora. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima predviđeno je da se spomenuto ograničenje ne odnosi na umnožavanje pisanih dela u obimu cele knjige, osim ako su primerci te knjige rasprodati najmanje godinu dana. Na taj način staje se na put široko raširenoj praksi kopiranja knjiga, naročito udžbenika i druge stručne literature, koja ozbiljno ugrožava ekonomske interese naših pisaca i naučnih radnika.

Pored normi koje regulišu ograničenja autorskog prava, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima detaljno je regulisano i pravo sleđenja. Ono garantuje autoru dela likovne umetnosti da će pod određenim uslovima biti obavešten o preprodaji svog dela i za to dobiti novčanu nadoknadu. Na ovaj način uvodi se mnogo više reda u rad onih koji se profesionalno bave trgovinom umetničkim delima, kao što su prodajni saloni, umetničke galerije, akcionarske kuće i tako dalje.

Izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima regulisano je i pitanje zaštite baza podataka. Predviđeno je šta je sve obuhvaćeno zaštitom baza podataka, koja imovinska prava uživa njen tvorac, a koja ovlašćeni korisnik baze podataka. Razvoj kompjuterskih tehnologija je dinamičan i stalan, pa se i propisi u ovoj oblasti menjaju relativno brzo. Unošenjem ovih izmena u Zakon o autorskom i srodnim pravima naša zemlja uspešno prati trendove razvijenih evropskih zemalja i baze podataka štiti na kvalitetan i savremen način.

Tehnološke mere zaštite optičkih diskova od nedozvoljenog kopiranja, kojima često pribegavaju njihovi proizvođači, poželjne su jer sprečavaju pirateriju. Međutim, u nekim slučajevima, Zakon ograničava autorsko pravo i kaže da je dozvoljeno bez saglasnosti autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavati tuđe autorsko delo, na primer, zbog potrebe vođenja sudskog ili nekog drugog postupka. Tada, zbog tehnološke zaštite kojom je optički disk snabdeven, državni organ nije u mogućnosti da ga kopira, iako na to po Zakonu ima pravo. U važećem zakonu nije rečeno da li nosilac prava u takvoj situaciji ima obavezu da postojeću tehnološku meru ukloni. Izmenama i dopunama Zakona ovo je pitanje detaljno regulisano na način da je nosilac prava koji koristi tehnološke mere zaštite dužan da iste u najkraćem roku ukloni i da tako omogući pristup primerku autorskog dela licima koja na osnovu zakona imaju pravo na takav pristup.

Najzad, prihvatanjem predloženih izmena i dopuna Zakon o autorskom i srodnim pravima biće u potpunosti usklađen sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije.*

*Zavod za intelektualnu svojinu Srbije, decembar 2011.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mail-a info@aracon.rs

 

Usvojen Zakon o zaštiti poslovne tajne -Skupština Srbije usvojila je Zakon o zaštiti poslovne tajne koji je stupio na snagu 06.10.2011. godine. Ovaj Zakon uređuje pravnu zaštitu poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije.

U smislu ovog Zakona poslovnom tajnom se smatra svaka informacija koja je zaštićena odgovarajućim merama od strane držaoca, koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte poznata niti dostupna trećim licima, a od koje bi se mogla ostvariti ekonomska korist i čije saopštavanje trećem licu bi moglo naneti štetu držaocu.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mail-a info@aracon.rs

 

Serbia new chair of WIPO - Srpski Ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Dr. Uglješa Zvekić, izabran je za predsedavajućeg Generalnih skupština Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za period 2011 - 2013. godine. Prvi put u 30 godina predstavnik jedne zemlje iz istočne i srednje Evrope i baltičkog region je izabran na ovo diplomatsko mesto visokog ranga.

 

Novi Zakon o optičkim diskovima se primenjuje od 23.01.2012. - Ovaj zakon uređuje uslove za proizvodnju optičkih diskova i proizvodnih delova, uvoz i izvoz proizvodnih delova i opreme koja se koristi za proizvodnju optičkih diskova, kao i komercijalno umožavanje, uvoz, izvoz i promet optičkih diskova.

Zakon predviđa da proizvodnju optičkih diskova i proizvodne opreme može da obavlja samo lice koje poseduje licencu za proizvodnju i proizvođački kod dodeljen od strane Zavoda za intelektualnu svojinu. Licenca za proizvodnju se izdaje na period od dve godine i može se obnavljati neograničen broj puta.

Takođe, zakon predviđa inspekcijski nadzor tržišne inspekcije, kao i carinskih organa.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mail-a info@aracon.rs